[Popis stavby]   [Průběh stavby]   [Řídící středisko]   [Souvis. odkazy]   [Kontakty]
Sanace skal

Rovněž před hlavní stavební výlukou proběhla sanace skalních masivů, v jejichž zářezu vede trať. Nejvíce ploch bylo zasíťováno velice pevným a odolným pletivem, dále se postavily záchytné plochy, část rozrušené skály byla zpevněna torkretem.