[Popis stavby]   [Průběh stavby]   [Řídící středisko]   [Souvis. odkazy]   [Kontakty]
Skalní ostrohy

Kvůli dodržení průjezdného průřezu UIC Z-GC bylo na některých místech nutné odstranit skalní ostrohy. V našem případě vzhledem k omezeným časovým možnostem se přistoupilo k odstřelu a rozrušení pomocí těžké mechanizace.