[Popis stavby]   [Průběh stavby]   [Řídící středisko]   [Souvis. odkazy]   [Kontakty]
Trakce

Velmi důležitou činností v přípravné fázi byla úprava trakce. Vznikly desítky nových základů, na které se umístily příhradové nebo plnostěnné stožáry trakčního vedení. Definitivní podobu dostalo však až ke konci hlavních výluk.