Snášení svršku

Po zahájení nepřetržité výluky a zazkratování se na trať vydaly nejdříve silnoproudaři kvůli snesení troleje, dále podbíječka srovnala převýšení staré koleje.

Kolejový jeřáb UK 25 (vlevo) či pokladač kolejových polí s tahačem T148 (vpravo nahoře) za sebou zanechaly prázdnou štěrkovou pláň.