[Popis stavby]   [Průběh stavby]   [Řídící středisko]   [Odkazy]   [Kontakty]
Broušení kolejnic
   Pro eliminaci nerovností hlavy kolejnic v podélném i příčném směru se po konci každé etapy provádí jejich broušení. Speciální brousicí souprava SPENO se objednává z ciziny. Obrázky pocházejí z kampaně únor 2003, kdy byl kromě obou stanic přebroušen i traťový úsek Roztoky-Libčice. Zhruba 12 km tratě (vždy jen hlavní koleje) se upravovalo ve čtyřech nočních výlukách. Zároveň musela být zkoordinována činnost dělníků a strojů dočasně snášejících přejezdy, v pohotovosti byli rovněž hasiči.

Ovládací pult řídícího vozu SPENO

Pohled z okna ovládacího vozu

Žst. Libčice nad Vltavou - demontáž přechodu v hlavních kolejích

Kolej po přebroušení