[Popis stavby]   [Průběh stavby]   [Řídící středisko]   [Souvis. odkazy]   [Kontakty]
Trativody
   Uzavřené odvodnění v podobě podélných trativodů bylo hojně využito především v místech s nepříznivými terénními a geologickými poměry. Přesto se, jako na prvním obrázku, musela často rýha zahlubovat do rostlých skalních masivů. Na druhém obrázku je vidět separační geotextilie, která se vkládála všude, kde nebylo možné dodržet filtrační kritérium. Třetí snímek dokumentuje variantu řešení pod skalním blokem v Dolany 1, tj. obetonování potrubí DN 150 ve sklonu 3 promile. Druhá varianta byla použita v úseku Bubeneč-Roztoky, kde se vytvořil monolitický L-žlab, do něj vložila drenážní trubka a volný prostor se vysypal štěrkodrtí 16-32.

Mezi Roztokami a Žalovem

Zastávka Letky

Skála Dolany 1

Vyústění trativodu

Příprava L-žlabu

Zkompletované odvodnění L žlabem