[Popis stavby]   [Průběh stavby]   [Řídící středisko]   [Odkazy]   [Kontakty]
Otervřené odvodnění
   Otevřené odvodnění bylo preferováno vždy, pokud to konfigurace přilehlého terénu dovolila. V naprosté většině byly příkopy zpevněny tvárnicemi. Na prvních třech obrázcích je zobrazen postup u tvárnic TZZ3. Snímek vlevo dole ukazuje napojení dvou odvodňovacích systémů do jednoho propustku. Poslední fotka dokumentuje meliorační žlábky, jejichž fukncí je především ochránit uzavřené odvodnění před nánosy materiálu ze skály.

Příprava u Viničky (Řež-Letky)

Obetonování u Roztok

Zhotovený příkop

Propustek mezi dolanskými skalami

Meliorační žlábky nad trativodem - skála Dolany 1