[Popis stavby]   [Průběh stavby]   [Řídící středisko]   [Odkazy]   [Kontakty]
UC žlaby
   Nejkomfortnějším typem odvodnění byly prefabrikované UC žlaby s poklopy. Náročné na výkopové práce, avšak výhodné ve své poloze, kdy kromě odvádění vody slouží zároveň jako pochozí stezka. Jak je patrné z levého obrázku, důležitá byla i skladba zeminy za rubem žlabu, tzn. dobře svádící vodu do otvorů.

U Sedlce

U Kralup

Rybáři by zaplakali