[Popis stavby]   [Průběh stavby]   [Řídící středisko]   [Odkazy]   [Kontakty]
Těžení plání
   Zlepšení zeminy vápnem CaO přišlo na řadu všude tam, kde zemní pláň neměla dostatečnou únosnost, zejména v jílovitých úsecích se špatnou propustností.    První tři obrázky jsou z úseku Libčice-Kralupy, konkrétně části km 435,0 - 435,4. Zde se kromě jiného objevil problém skalního podloží, kvůli kterému bylo obtížné dodržet stanovenou hloubku stabilizace frézou. Ve dvou místech musela být nakonec vytvořena konstrukční vrstva minerální směsi.

Vytěžená 1.kolej v zastávce Úholičky

Těžení pláně v úseku Libčice-Kralupy

Bourání staré patky trakčního stožáru před žst. Kralupy