[Popis stavby]   [Průběh stavby]   [Řídící středisko]   [Odkazy]   [Kontakty]
Zlepšení vápnem
   Zlepšení zeminy vápnem CaO přišlo na řadu všude tam, kde zemní pláň neměla dostatečnou únosnost, zejména v jílovitých úsecích se špatnou propustností.    První tři obrázky jsou z úseku Libčice-Kralupy, konkrétně části km 435,0 - 435,4. Zde se kromě jiného objevil problém skalního podloží, kvůli kterému bylo obtížné dodržet stanovenou hloubku stabilizace frézou. Ve dvou místech musela být nakonec vytvořena konstrukční vrstva minerální směsi.

Frézování 1.koleje před žst. Kralupy

Vlevo dokončená 1.TK, vpravo výtažná kolej žst. Kralupy

Fréza u Kralup

Fréza před zastávkou Letky

Vlak EC projíždí nad upravenou zemní plání v místě bývalé zastávky Dolany