[Popis stavby]   [Průběh stavby]   [Řídící středisko]   [Odkazy]   [Kontakty]
Konstrukční vrstva
   Zlepšení zeminy vápnem CaO přišlo na řadu všude tam, kde zemní pláň neměla dostatečnou únosnost, zejména v jílovitých úsecích se špatnou propustností.    První tři obrázky jsou z úseku Libčice-Kralupy, konkrétně části km 435,0 - 435,4. Zde se kromě jiného objevil problém skalního podloží, kvůli kterému bylo obtížné dodržet stanovenou hloubku stabilizace frézou. Ve dvou místech musela být nakonec vytvořena konstrukční vrstva minerální směsi.

Zřizování nového nástupiště Dolany

Vrstva minerální směsi před žst. Kralupy

Provádění stat. zatěžovacíh zkoušek v přímé u žst. Roztoky