[Popis stavby]   [Průběh stavby]   [Řídící středisko]   [Odkazy]   [Kontakty]
Mosty
   V rámci stavby Bubeneč Kralupy bylo opraveno a rekonstruováno 17 mostních objektů, 26 propustků. 7 mostů bylo přestavěno na trubní propustky.
   Na následujících obrázcích vidíte tři objekty: prvním je hraniční most stavby v Bubenči (SO 4101). Spodní stavba byla sanována, na stávající opěry se dobetonovaly nové ŽB úložné prahy. Na úložných prazích a elastomerových ložiskách je uložena šikmá spojitá ŽB deska se zabetonovanými nosníky.
   Dále vidíte pětiklenbový kamenný most v Podbabě (SO 4102). Nad stávající klenbou byla provedena izolovaná ŽB deska včetně říms. Spodní stavba byla sanována a, protože se jedná o památkově chráněný objekt, byly pohledové plochy restaurovány
   Poslední je most v Libčicích n.V. SO 4502 - nově vybudovaný na místě stávajícího mostu. Masivní betonové opěry jsou založeny na mikropilotách. Na úložných prazích je vodorovně uložena ŽB deska se zabetonovanými nosníky

 

 SO 4101

 

 

 úsek Bubeneč-Roztoky

 

Pohled na ubouranou
polovinu mostu
pod 1.TK.

Nosníky,
armatura desky.

Bednění římsy
na liché straně.

Celkový pohled
na dokončený
most z liché
strany.


 

 SO 4102

 

 

 

 úsek Bubeneč-Roztoky

 

Vlevo průběh prací z lysolajské strany

Vlevo dokončená izolace desky pod 1.TK.

Vpravo celkový pohled na most od vltavské strany.


 

 SO 4502

 

 

 

 úsek Libčice-Kralupy

 

Vlevo i vpravo
detaily uložení
železobetonové
desky pod 1.TK.

Vpravo celkový pohled na most od Vltavy.


Podklady pro tuto stránku připravil Ing. Bedřich Sixta.