[Popis stavby]   [Průběh stavby]   [Řídící středisko]   [Odkazy]   [Kontakty]
Zdi
   Vysoký počet propustků (průměrně 1 na 600 metrů trati) byl vyvolán konfigurací terénu. Kromě zatrubnění a injektáže původních kleneb musely být zrekonstruovány rovněž obě části vně kolejí. Na liché straně byla konstrukce jednodušší, většinou ji představovala horská vpust s mřížovým poklopem. Na vltavské straně byla zbudována nová čela včetně odláždění prostoru nad římsou a křídel.

Mostní provizorium
nad propustekm
v úseku Roztoky-Žalov

Odláždění kužele.
Propustek nedaleko
zastávky Úholičky.

Výtokové čelo
mezi Řeží a Letkami.
Nad odlážděním
prefabrikáty U3 pro
rozšíření tělesa.

Propustek na začátku
úseku Libčice-Kralupy.