[Popis stavby]   [Průběh stavby]   [Řídící středisko]   [Odkazy]   [Kontakty]
Povodně 2002
   Povodně zastihly stavbu v největší činnosti. Obrázky pocházejí z úseků Roztoky-Žalov a Žalov-Libčice. V obou byla již hotova 1.kolej, ze Žalova do Libčic se pracovalo na železničním spodku a mostech koleje druhé. Povodeň nejen přerušila na 14 dní veškeré práce a vyžádala si velký úklid a opravy. Také odhalila původní kamennou zádlažbu po našich prapředcích, proto se v některých úsecích musela změnit technologie rozšíření tělesa a navázání kuželů mostních objektů.

Mezi Roztokami a Žalovem

Mezi Roztokami a Žalovem

Rybáři by zaplakali

přívěs "zaparkoval" v RS skříních

Úholičky

Úholičky

Řež

mezi Řeží a Letkami

před Letkami

Letky u hřiště

Zastávka Letky