[Popis stavby]   [Průběh stavby]   [Řídící středisko]   [Souvis. odkazy]   [Kontakty]
Stránky
   Veškeré připomínky související s těmito webovými stránkami rád zaznamenám buď na adrese "bukr2@seznam.cz" nebo přímo na následujícím telefonu:
Ing. Julius JANEBA
SKANSKA ŽS, a.s.
tel. +420 737 257 775