úsek Bubeneč - Roztoky
Kilometráž 416,464 - 420,886
Délka úseku 4,422 km
Traťová rychlost 80,85,90 km/h
Zastávky Praha - Sedlec
Umělé objekty 6 mostů
7 propustků
13 opěrných zdí
1 zárubní zeď
2 záchytné zdi
2 obkladní zdi
3 krakorce
1 protihluková stěna (Sedlec)
Sanace skal Podbaba 1,2,3
Sedlec 1,2,3
úprava 6 skalních ostrohů
Realizace březen až září 2003