[Popis stavby]   [Průběh stavby]   [Řídící středisko]   [Souvis. odkazy]   [Kontakty]
Popis stavby
    Stavba Optimalizace trati Praha Bubeneč - Kralupy n. Vltavou je vstupní branou 1. tranzitního koridoru do pražské aglomerace a byla rozdělena na dvě stavební části. První zahrnovala přestavbu železničních stanic Roztoky u Prahy a Libčice n. Vlt a druhá část stavby obsahovala rekonstrukci mezistaničních úseků trati Praha Bubeneč - Kralupy n. Vlt. Stavba je situována v původní lokalitě trati, v úzkém údolí řeky Vltavy. Vlaky zde dosáhnou pouze maximální rychlosti 120 km/hod z důvodu nepříznivých směrových poměrů. Vyšší rychlost (160 km/hod) by byla podmíněna obrovskými zásahy do krajiny. Rekonstrukce železničních stanic Roztoky u Prahy a Libčice n. Vlt.

    Rekonstrukce obou stanic (BuKr I.) zahrnovala mimo jiné rekonstrukce 10 mostů, jednoho propustku a novou výstavbu jednoho železničního mostu, propustku, podchodu, a také moderního zabezpečovacího zařízení. Vzhledem k tomu, že se obě stanice nacházejí ve velmi hustě obydlené oblasti, byla na základě protihlukové studie u 50 nedrážních objektů provedena individuální protihluková opatření. Při zemních pracích došlo k přemístění 65 000 m3 zeminy, do nového kolejového svršku bylo použito téměř 25 000 m3 štěrku a bylo zřízeno přes 14 000 m2 drážních stezek. Rekonstrukce se kromě výše zmíněných stavebních objektů týkala také trakčního vedení a zcela nového zabezpečovacího zařízení. Tato část stavby byla ukončena 15. prosince 2002.

    Rekonstrukce mezistaničních úseků (BuKr II.) Traťové úseky mají celkovou délku přibližně 16 km. Jednotlivé výluky na sebe navazovaly s minimálními přestávkami a současně vždy probíhaly s výlukami staničních skupin kolejí. V každém z traťových úseků se nacházejí skalní objekty, které bylo nutno zčásti sanovat v předstihu před vlastními stavebními pracemi na železničním svršku a spodku. Tyto práce byly prováděny pod přísným dohledem geologů a ochránců životního prostředí a vyžadovaly nasazení špičkových horolezeckých skupin. Při vlastních sanačních pracích specialisté odborně přemisťovali vzácné rostliny a vytvářeli podmínky pro přesídlení drobného zvířectva, zejména plazů. Sanací prošlo více než 100 000 m2 železničního spodku a bylo přemístěno přibližně 200 000 m3 zeminy a sutí. Rekonstrukcí prošlo mimo jiné 27 propustků, 16 mostů a 19 opěrných zdí. Nově byl vybudován jeden most, pět opěrných zdí a také 862 m protihlukových stěn. Součástí rekonstrukce bylo také sedm železničních úrovňových přejezdů a přes 2000 m nástupišť na jednotlivých zastávkách, kde byly vybudovány zděné čekárny nebo nové přístřešky.