homelistao webuzúčastněné firmykontaktdiskuze horni levehistorietechnické údajeanimacevizualizaceobrdolni levyaktualityinformace stavbyharmonogramfotografievideogalerie
AktualityDopravní omezení
3.6.2009
Dne 30.6.2009 bude obsah stránek uzavřen (vč. diskuze) - více v IS.

28.11.2008
Byla ukončena výluka 602.koleje a zároveň zprovozněny liché koleje Hlavního nádraží. Provoz 1. a 2. nástupiště a nových podchodů je závislý na přejímkách stavby "MZČ".

14.11.2008
Propojením kolejí č.21 a 23 bylo fakticky dokončeno čtyřekolejné spojení žst. Libeň do Nového spojení. Začíná výluka kolejí č.20(602) a 22(202).

11.11.2008
Na hlavním nádraží byly uvedeny do provozu koleje 26b-34b.

7.11.2008
Byly zprovozněny části kolejí č.21 a 23 v Libni, vč. výtažné koleje do DKV Libeň.

30.9.2008
Večer byl zahájen provoz na kolejích 401 a 402 mezi Masarykovým nádražím a Vysočany.

10.9.2008
Byl zahájen rovněž provoz Nového spojení ve směru Hlavní-Vysočany po kolejích č.301 a 302.

1.9.2008
Dnes před půl pátou ráno byl zahájen provoz na kolejích 601,602,301. Prvním vlakem na Novém spojení byl Os 9443 s lokomotivami 110.030 a 150.010.

23.8.2008
Na Balabence začala výluka pro napojení koleje 301 do odbočky Rokytka. Výluka potrvá do 1.9.

18.8.2008
Na hlavním nádraží se pokládají nové koleje č. 22b,24b nově vedoucí na estakádu.

11.8.2008
Na hlavním nádraží začala výluka kolejí č. 22b,24b (5.nástupiště)

11.7.2008
Byla vložena dvě zbývající kolejnicová dilatační zařízení u západních portálů v kolejích č. 301,302. V příštích dnech budou koleje propojeny do hlavního nádraží.

8.7.2008
Bylo zahájeno osazování tračních bran na estakádě na hlavním nádraží.

25.6.2008
Byla položena kolejnicová dilatační zařízení u západních portáĺů v kolejích č. 601,602. Zároveň byly propojeny koleje č. 601,602 s hlavním nádražím, takže je již kolejově propojeno hlavní nádraží s Libní.

1.6.2008
Jako první kolej v nových vítkovských tunelech se pokládá 302. Hlavní-Vysočany.

5.5.2008
Byla ukončena výluka 202.koleje Libeň-Masarykovo.

24.4.2008
Na hlavním nádraží začalo navážení štěrkového lože pro severní zhlaví. Na počátku května bude položena 12.staniční kolej a z ní bude zahájena pokládka železničního svršku.

22.4.2008
Připravuje se pokládka 202.koleje L-M (bude zahájena 23.4. ráno).

13.3.2008
Betonuje se mostovka posledních dvou polí estakády Sluncová.

9.3.2008
Krátce po 13.00 byla ukončena výluka 3.koleje odbočky Rokytka, v pondělí ráno bude zahájeno kladení nové 501.koleje.

6.3.2008
V noci byla zahájena 4-denní nepřetržitá výluka 3.koleje odbočky Rokytka pro vložení provizorní výhybky P1.

25.2.2008
Začala nepřetržitá výluka koleje č. 202 (Libeň - Masarykovo n.)

20.2.2008
Začalo navážení štěrkového lože do severního tunelu.

18.2.2008
Po demontáži podpůrné konstrukce estakády skončilo výškové omezení pro automobily v Husitské ulici. Provoz je i nadále veden jedním pruhem pro každý směr.

5.1.2008
Začalo snášení železničního svršku první etapy na hlavním nádraží

20.12.2007
PF 2008
viz. Informace stavby

19.12.2007
Na hlavním nádraží byly dokončeny práce na snášení trakčního vedení pro první etapu výluk. Na počátku roku 2008 budou sneseny koleje 8-20 a severní zhlaví stanice.

10.12.2007
S novým grafikonem byly zahájeny nepřetržité výluky na hlavním nádraží. Probíhá vkládání mostních provizorií a snášení a úpravy trakce v liché skupině.

5.12.2007
Ve 21.35 byl zahájen provoz na nové 201.koleji Masarykovo-Libeň.

6.11.2007
Pokládá se kolej č.201 a výhybky 201,202 a 204.

24.10.2007
Byla zabeonována horní deska 5.taktu estakády Sluncová.

15.10.2007
V neděli večer byla ukončena poslední etapa výluk na Masarykově nádraží, při které byla snesena provizorní výhybna na Hrabovce a zmizela jedna z dominant Masarykova nádraží - budova místního dozoru. Následovat budou dokončovací práce, zejména na trakčním vedení, které si vyžádají již jen krátké výluky částí stanice.

13.10.2007
Za příjemného počasí proběhl druhý a zřejmě poslední den otevřených dveří stavby.

12.10.2007
Dnes brzy ráno byla ukončena výluka kolejí č. 101,103,1,2 na Masarykově nádraží. Zároveň byla zahájena výluka koleje č.102, při níž bude snesena provizorní výhybna na Hrabovce (výhybka P1) a bude zdemolována budova místního dozoru.

29.9.2007
Byla zabetonována spodní deska 5.taktu estakády Sluncová.

20.9.2007
Dnes ráno byla ukončena výluka kolejí 3,101,103 na Masarykově nádraží. Nyní jsou vyloučeny koleje č. 1,2. Zároveň končí dopravní opatření pro vlaky ve směru Kladno - Rakovník, které budou od soboty 22.9. opět zajíždět na Masarykovo nádraží. Rychlíky směr Děčín budou výchozí ze žst. Praha Libeň až do 15.10.

31.8.2007
Dnes ráno byla ukončena první etapa výluk na Masarykově nádraží, zároveň začala etapa druhá, při níž bude vytržen zbytek stávajícího kolejiště. Vyloučeny jsou nyní koleje 101,103 a staniční 1,2,3.

27.8.2007
Po prázdninové uzavírce se řidičům opět otevřela Husitská ulice.

2.8.2007
V obou tunelech je dokončeno definitivní ostění, dnes bude na východě vyjmuta forma ze severního tunelu. Zbývá dokončit pouze šikmý konec hloubené části jižního tunelu na západě.

2.7.2007
Dnes byla zahájena nepřetržitá výluka "bubenské" části žst. Praha Masarykovo nádraží. Tato výluka potrvá do 31.8.2007. O omezení vlaků během výluky se dočtete na www.cd.cz v sekci cestování vlakem, výluky tratí.

25.6.2007
V sobotu 23.6. byly vloženy dvě zbývající nosné konstrukce mostu Trocnovská.

25.5.2007
Dnes v podvečer končí první část rekonstrukce železničního mostu Trocnovská. Po spuštění provozu v kolejích č.91 a 93 se v noci odstraní konstrukce pod 92.kolejí a příjezdem k Telematice.

16.5.2007
V noci se začíná osazovat nosná konstrukce nového mostu Trocnovská.

29.4.2007
Byla zabetonována horní deska 4.pole estakády Masarykovo.

26.4.2007
Byla zabetonována horní deska 1.pole estakády Sluncová.

13.4.2007
V tunelech je dokončeno 60 (jižní), resp. 34 (severní) sekcí definitivního ostění. Délka jedné sekce je cca. 12 metrů.

12.4.2007
Ve 20.00 byla do provozu uvedena provizorní spojka z 92. do 104. koleje (výhybka P1), následně začala další fáze snášení původního mostu Trocnovská.

6.4.2007
V odpoledních hodinách začíná rozebírání první části starého železničního mostu Trocnovská.

5.4.2007
Betonují se trámy a příčníky 4.pole estakády Masarykovo.

2.4.2007
Betonuje se spodní deska 9.pole estakády Masarykovo.

2.4.2007
Byly zahájeny výluky pro rekonstrukci žel. mostu Trocnovská. Nejprve bude vložena provizorní spojka.

1.4.2007
Bylo aktivováno nulové pole ve 2.koleji LM na Sluncové.

29.3.2007
Na východních portálech byla přesunuta forma od jižního před severní tunel.

27.3.2007
Přípravou jeřábů začíná přesun formy z jižního do severního tunelu na východním portálu.

15.3.2007
Dnes bude u silniční estakády Krejcárek vztyčen jeřáb pro stavbu rampy - "šrobubovice" - pro přístup pěších do oblasti mezi tratěmi.

14.3.2007
Začala betonáž 1.taktu nosné konstrukce estakády Sluncová

12.3.2007
U stavědla Hrabovka začalo trhání původních výhybek č.14,15,16. Sypou se štěrky kolejí č.602,601,201.

27.2.2007
Od středy 28.2. opět poběží odvozy materiálu ze stavby pomocí vlaků, Ua vozy budou přistaveny na nákladkové kolejiště Krejcárek.

26.2.2007
Ode dneška je v provozu most malá Hrabovka - upravený pro staveništní dopravu. Začne se přes něj vyvážet odpad ze Křenovky.


21.2.2007
Nad Husitskou ulicí se objevily první provizorní nosníky skruže, průjezdná výška je omezena na 3,40m.

20.2.2007
Ke dnešku je v sekundérním ostění vybetonováno 31 sekcí v jižním a 20 v severním vítkovském tunelu.

20.2.2007
Dnes probíhá betonáž základu hlavní části západní opěry estakády Masarykovo.

17.2.2007
Na trati Hlavní nádraží - Libeň u vítkovského tunelu vykolejil kvůli závadě na výhybce mezinárodní rychlík, následky se odstraňovaly do odpoledních hodin. Nikdo nebyl zraněn. Trať je zde dosud v původní podobě, bez zásahu stavby Nové spojení.

7.11.2006
Pracemi na základech trakčních stožárů byla zahájena rekonstrukce trakčního vedení a později i výhybek Masarykova nádraží.

30.9.2006
Proběhl den otevřených dveří stavby s prohlídkou vítkovských tunelů.

21.8.2006
Ráno ve 3.50 hod. byla zahájena nepřetržitá výluka 1.traťové koleje Masarykovo-Libeň. Začíná tím další stěžejní fáze realizace Nového spojení.

15.8.2006
Během dnešního odpoledne a noci budou přes ulici Trocnovská nainstalovány IP nosníky pro skruž estakády Masarykovo.

26.7.2006
V 18.00 byla ukončena nepřetržitá výluka 2.traťové koleje Libeň - Masarykovo nádraží.

29.6.2006
Opět malou slavností byla oficiálně ukončena ražba kaloty severního tunelu. Na jádru zbývá dotěžit necelých 100 metrů.

3.6.2006
Ve 3 hodiny v noci bylo dokončeno trhání určené části kolejového svršku 2.TK Libeň-Masarykovo nádraží. Kolejová pole budou demontována.

23.5.2006
Slavnostním aktem byla proražena kalota jižního vítkovského tunelu. Prorážka severního se uskuteční na konci června.

9.5.2006
Po oslavách osvobození byla zahájena nepřetržitá výluka 2.koleje Libeň-Mas.n. V 1.koleji je rychlost omezena na 40 km/h.

2.5.2006
V jižním tunelu je od východu proraženo již do původní průzkumné štoly, do úplné prorážky (plánována 23.5.) zbývá cca. 50 metrů.

5.4.2006
Od 3.4. probíhají denní výluky vždy jedné z kolejí Libeň - Masarykovo nádraží, omlouváme se za případná zpoždení.

20.3.2006
Pro pokračování stavby západní opěry estakády Masarykovo byly dnes sneseny 3 kolejová pole vlečky od Hlavního nádraží do Křenovky.

16.3.2006
Ražba jižního tunelu začíná procházet pod jezdeckou sochou Jana Žižky, v kalotě je vyraženo 1023 metrů.

16.3.2006
Dnes byly osazeny první "kulaté" trakční stožáry Nového spojení, konkrétně u 2.koleje z Libně do Masarykova nádraží.

28.2.2006
Aktuální stav ražeb - v jižním je v kalotě vyraženo 956 metrů, v severním 646. Více v Informacích stavby.

11.1.2006
Po Novém roce se opět rozjela ražba tunelů, aktuální stav jižního tunelu je 765m kaloty a 704 jádra od východu, 43m od západu. Severní je na hodnotách 463/267 metrů pouze od východu.

8.12.2005
V pondělí 12.12. projede poslední slavnostní vlak hrabovskou spojkou z Libně na Hlavní nádraží. Odjezd soupravy je plánován na 11.20. Více v Informacích stavby.

6.12.2005
Zítra, tj. 7.12.2005 začnou avizované dočasné uzavírky pěšího tunelu Karlín - Žižkov - viz informace stavby. Za způsobené komplikace se omlouváme.

1.12.2005
V 10 hodin byla za účasti premiéra Paroubka slavnostně otevřena dokončená silniční estakáda Krejcárek. Veřejný provoz zde bude zahájen v 15.00.

23.11.2005
Ražba kaloty jižního tunelu dospěla do své poloviny, tedy 620 metrů. Zároveň na něm byla včera zahájena ražená část od západního portálu.

7.11.2005
Dnes začaly zatěžovací zkoušky silniční estakády Krejcárek. Probíhat budou pravděpodobně do středy 9.11.


10.10.2005
Aktuální stav ražeb: v kalotě jižní tunel 417 metrů, severní tunel 131 metrů. Uzavřený profil v jižním přibližně 300 metrů, v severním 50.

28.9.2005
Ode dneška se svezou řidiči v ulici Husitská po nové části komunikace nad opěrnou zdí. V definitivním stavu zde budou celkem 4 jízdní pruhy.

22.9.2005
V ulici Husitská finišuje příprava spuštění provozu v nové trase nad opěrnou zdí. Plánované datum je 28.9.2005.

19.9.2005
Dobrá zpráva pro automobilisty: obousměrný provoz Ohrada - Vysočanské náměstí bude znovu obnoven již 30.9.

19.9.2005
Aktuální stav ražeb: jižní tunel v kalotě 326 metrů, severní tunel v kalotě 69 metrů.

15.8.2005
S dnešním ránem byla jednosměrná doprava v ulici Novovysočanská převedena v místě zastávky MHD Krejcárek do nové polohy. Zároveň byla znovu otevřena ulice Pod Plynojemem.

15.8.2005
K dnešnímu dni je na jižním tunelu v kalotě vyraženo 184 metry, na severním přibližně 11 metrů.

5.8.2005
Upozorňujeme na úplnou uzavírku ulice Pod Plynojemem, která potrvá do 15.8.2005.

5.8.2005
Byla započata ražba severního tunelu, stejně jako u jižního probíhá od východního portálu.

18.7.2005
 Z jižního tunelu je od východu v kalotě vyraženo prvních 100 metrů. Ražba severního tunelu odstartuje počátkem srpna. Více v informacích stavby.

5.7.2005
Počínaje dneškem bude ulice Novovysočanská průjezdná pouze jedním směrem Ohrada - Vysočanské náměstí. Konec opatření se předpokládá 15.8.2005. Objízdné trasy opačného směru jsou značeny.

26.5.2005
Dnes se slavnostním aktem osazení sochy Sv. Barbory zahajuje hlavní fáze realizace Nového spojení - ražba tunelů.

22.4.2005
U východního portálu stávajícího vítkovského tunelu probíhá osazování provizorních trafostanic, které budou sloužit při ražbě nových tunelů. Více o tunelech se dozvíte brzy v Informacích stavby.

14.4.2005
V 15.00 hodin byla ukončena dvoudenní výluka 1.TK Masarykovo n. - Libeň. Na delší dobu je to poslední dlouhodobá výluka, způsobená postupem stavby Nové spojení.

13.4.2005
V 9.10 hod. byla zahájena výluka 1.TK Masarykovo n. - Libeň. Bude v ní přemístěno vjezdové návěstidlo do žst. Libeň a provedena přeložka kabelu Českého Telecomu. Předpokládaný konec výluky je zítra ve 20.50.

12.4.2005
S předstihem oproti plánu, ve 14.45 byla ukončena nepřetržitá výluka 2.TK Libeň - Masarykovo nádraží.

8.4.2005
Od dnešní 7. hodiny ranní projíždějí automobily v ulici Pod Plynojemem po přeložce části "esíčka" nad křižovatkou Švábky.

4.4.2005
V noci z neděle na pondělí byl obnoven provoz v ulici Pod Plynojemem. V místě před starým nadjezdem trati Libeň - Masarykovo byla komunikace částečně přeložena - viz Informace stavby.

1.4.2005
V plném proudu je 15-denní nepřetržitá výluka 2. traťové koleje z Libně do Masarykova nádraží. Konec se předpokládá 12.4.2005 ve 21.00 hodin. Omlouváme se za komplikace při cestování vlakem.

1.4.2005
Upozorňujeme řidiče na úplnou uzavírku ulice Pod Plynojemem během následujícího víkendu!

1.4.2005
Od dnešního data bude sekce aktualit pravidelně obnována, podobně jako Informace stavby přímo ze sídla vedení na Krejcárku.

12.7.2004
Dne 12.7.2004 byla v Olomouci podepsána Smlouva o dílo na zhotovení stavby "Nové spojení Praha hl.n., Masarykovo n. - Libeň, Vysočany, Holešovice".

24.6.2004
Dne 12.7.2004 bylo předáno staveniště vybranému zhotoviteli.

22.3.2004
Vítězem veřejně obchodní soutěže se stalo sdružení dodavatelů "Pražské spojení". Vedoucím sdružení je SKANSKA ŽS a.s., dalšími členy jsou METROSTAV a.s., Stavby silnic a železnic a.s., SUBTERRA a.s.

SŽDC s.o. vydala v Obchodním věstníku inzerát na věřejně obchodní soutěž na
zhotovitele stavby "Nové spojení Praha hl.n., Masarykovo n. - Libeň,
Vysočany, Holešovice"

22.3.2004
Do sekce galerie přidána nová schémata městské a příměstské železniční sítě po roce 2010


zobrazit pouze posledních pět aktualit
neco
Design CTECH.CZ ©2005