homelistao webuzúčastněné firmykontaktdiskuze horni levehistorietechnické údajeanimacevizualizaceobrdolni levyaktualityinformace stavbyharmonogramfotografievideogalerie
Historie
Rozsah stavby “Nového spojení”

Stavba s úplným názvem “ Nové spojení Praha hl. n. , Masarykovo n. - Libeň, Vysočany, Holešovice” je součástí závazné části územního plánu hlavního města Prahy schváleného dne 9.9.1999 Zastupitelstvem hl.m. Prahy. Stavba je touto vyhláškou zapsána jako stavba veřejně prospěšná. Nachází na území tří pražských obvodů: Praha 2, 3, 8 a 9; je umístěna na pozemcích státu či města, které jsou v územním plánu pro železnici určeny.

Výstavba “Nového spojení” předpokládá vybudování dvou dvoukolejných tratí mezi Balabenkou (směr Holešovice a Vysočany) a Libní a žst. Praha hlavní nádraží, zachování dvoukolejného spojení mezi žst. Praha-Libeň a Masarykovým nádražím a zrušení dnešních nevyhovujících spojení po “Vítkovské trati” a ”Hrabovské spojce”. Tratě “Nového spojení” jsou vedeny ve výsledné variantě ve dvou tunelových troubách horou Vítkov, čímž bude podstatně omezen negativní vliv železniční dopravy na obyvatelstvo v oblasti Karlína a Žižkova . Původní záměr vést trati v odřezu na severním svahu Vítkova a v zákryvu na jižní straně byl na základě výsledku dokumentace o vlivu stavby na životní prostředí (E.I.A.) opuštěn a srovnávací studie variant KV (Karlín, Vítkov) a 2T (dva tunely). Celá stavba je konstruována na rychlost 80 km/h.

Kromě již zmíněných dvou tunelů pod Vítkovem je za technicky významné objekty možno považovat estakádu mezi Bulharem a Vítkovem, která překlene Husitskou a Trocnovskou ulici, mimoúrovňové křížení tratí v prostoru “Sluncová” a silniční estakádu , souběžnou s tramvajovým mostem v prostoru Krejcárku, která umožní odstranit dnešní poslední existující úrovňový přejezd přes trati Praha – Lysá n.L/Neratovice v centrální oblasti města. Tento přejezd je důvodem pro neustále se tvořící kolony aut v ulicích Novovysočanská a Pod plynojemem a zapříčiňuje tak jejich častou neprůjezdnost.

Jelikož stavba probíhá v městském intravilánu, jde řešení technických problémů ruku v ruce s řešením architektonickým a to jak z hledisek pohledových celků, tak i při řešení detailů. Je možno konstatovat, že stavba “Nového spojení” se nebude pohledově uplatňovat z turisticky frekventovaných míst (Hradčany, Letná apod.). I když stavba je navrhována tak, aby její provádění zasahovalo co nejméně do života města a jeho obyvatel, nelze zcela vyloučit jistá dopravní omezení, zvýšení hlučnosti v bezprostředním okolí stavby a narušení části výhradně nekvalitní náletové zeleně v průběhu výstavby. Po ukončení stavebních prací dojde k obnovení stávající zeleně a jejímu doplnění novou kvalitní výsadbou. Součástí stavby je i vybudování odpočinkové zóny na uvolněných prostorách, navazujících na zeleň dnešního Vítkova, případně na novou funkci tohoto prostoru.
Design CTECH.CZ ©2005