homelistao webuzúčastněné firmykontaktdiskuze horni levehistorietechnické údajeanimacevizualizaceobrdolni levyaktualityinformace stavbyharmonogramfotografievideogalerie
Diskuze
Jméno: Email: (dobrovolný)
Text:
Záznamů: 101 - 120 z 7817

«« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 » »»

Siky13.5.2003 - 9:49

Nemohl by si pan Polodek vybrat jiné stránky pro své oduševnělé výlevy a nechat tento web pro korektní diskuzi


Vláďa z Liberce13.5.2003 - 10:56

Je to velmi nutná stavba, která se měla začít již dřív. Budu Vám držet palce, aby se na to sehnaly finanční prostředky. Bude se v budoucnu počítat s tímto novým spojením i pro příměstskou nebo městskou dopravu (S-bahn) tak, jak fungovala během povodní nebo toto spojení tomu vyhovovat z hlediska kapacity nebude? Díky za odpověď.


Ivan Pomykáček13.5.2003 - 16:32

Odpověď p.Vláďovi z Liberce

Stavba Nového spojení je samozřejmě dimenzována tak, aby pojmula kapacitně vlaky dálkové vnitrostátní a mezinárodní dopravy tak i vlaky příměstské a městské taktové železniční dopravy tedy obdobu S-bahnu (zde jde však spíše o "Curyšský" model - tedy vlaky dálkové a městské na společném železničním tělese se stejným napájením - než "Berlínský "model). Připravovaný systém linek příměstské a městské železnice na území hlavního města Prahy a přilehlého regionu, který by se měl stát nedílnou součásti PID (Pražské integrované dopravy), počítá s radiálním (do středným = do centravedoucím) i diametrální (přes centrumvedoucích) vedením těchto linek. Toto vše lze kombinovat s takzvanými krátkými a dlouhými rameny tj. např. jeden vlak z – do Kolína druhy z – do Úval. Všechno toto je však bez stavby "Nového spojení" nerealizovatelné. Proto z předešlého jasně vyplývá, že jedním z rozhodujících důvodů pro stavbu Nového spojení je i idea zavedení tohoto druhu dopravy a omezit tak jízdy IAD do centra hlavního města. Stane se tak prakticky za minimálních investic (protože krom oblasti Nového spojení jsou již trati vybudovány) a k životnímu prostředí přijatelným způsobem.


martan13.5.2003 - 21:20

Dobrý den,
mám otázku ohledně rychlosti, pro kterou jsou dosazeny výměny do této stavby. Chtěl bych zjistit, pro jakou rychlost jaká výměna bude. Doufám, že nebudou všechny pro vmax 40 km/h...


Ivan Pomykáček14.5.2003 - 6:59

odpoveď Martanovi

Samozřejmě že nikoliv! Všechny nové výhybky umožňující jízdu do hlavních směrů tedy tratí Nové spojení a spojky, u kterých se předpokládá, že u nich bude tato rychlost pravodelně využívána jsou konstruována na minimální rychlost 80km/h - tedy na návrhovou rychlost na tratích Nového spojení. Samostanou kapitolou jsou výhybky na severním zhlaví žst Praha hl.n., kde je uvažována maximální rychlost 50 km/h a to i vzhledem k tomu, že se předpokládá zastavení (a následný rozjezd) opravdu všech vlaků v této žel. stanici. Pokud budete mít zájem o to, abych byl konrétnější vyberte prosím na schematu definitivníhio stavu číslo výhybky a název dopravny, já doplním rychlost. Asi by bylo neúčelné a možná i nepřehledné zde uvádět přehled veškerých výhybek.


Honza14.5.2003 - 8:42

Rád bych věděl, jestli a v jakém rozsahu se v souvislosti se stavbou NS bude dělat rekonstrukce Libně (kolejiště, zabzař?). Nikde o tom není kde se co dovědět. Taky by mě zajímalo, jakým způsobem bude celá oblast řízená (odkud a jak velká ta oblast bude-jestli se do ní zapojí Libeň, Vysočany apod.). Moc díky.H.


Karel II14.5.2003 - 9:46

Rád bych se zeptal, jak to vypadá s termínem zahájení stavby - zda už je vystaveno stavební povolení, kdo všechno se už odvolal atd. Předpoklad je leden příštího roku, což je za chviličku, s obstrukcemi různých rádobyekologů by se to stíhat nemuselo:(


Ivan Pomykáček14.5.2003 - 15:28

Žst Praha Libeň Horní nádraží není součástí zde presentované stavby Nové spojení. Stanici jako takovou řeší navazující stavba Libeň - Běchovice, kterou je řešena jako samostaná zakázka projekční firmou ILF Praha (momentálně probíhá územní řízení). Se stavbou Nového spojení je však zkoordinována. Železniční doprava na všech tratích bude v budoucnu řízena z jednoho pracoviště OPŘ Praha (jediná dopravní kancelář, zatím není určeno kde) a to včetně stanic Libně a Vysočan a to pravdopodobně na tratích Č.Třebová - Praha a Praha - Turnov až do Kolína resp. Lysé nad Labem.


Honza S14.5.2003 - 15:42

Chtěl bych se zeptat zda a do jaké míry bude rekonstruována současná trať z Libně do Praha- Mas.n. tedy, jestli proběhnou nějaké úpravy na této trati mezi Mas. n. a plánovanou stavbou v oblasti Sluncová.


Ivan Pomykáček14.5.2003 - 16:01

Odpověď Karlu II

Termín zatím držíme. Pro stavební povolení momentálně probíhájí jednání se stavebními úřady dělba kompetencí, tedy vzájemné vyjasnění "kdo co přesně bude povolovat" pak budou následovat žádosti a vlastní stavební řízení. Stavbu máme prakticky se všemi zúčastněnými až na několik výjimek projednánu. Navíc je předpokádný počátek v lednu 2004 počítán hlavně pro přípravné práce, vlatní stavební činnost by měla začít až v 03/2004 tedy zhruba za 10 měsíců, tak se to snad stihne.


Ivan Pomykáček15.5.2003 - 8:26

Odpoveď Honzovi S

Stavební úpravy na trati Č.Třebová -Praha končí přibližně nad podchodem pro pěší, tak jak to předpokládá územní rozhodnutí pro tuto stavbu. Dále se jako samostaná stavba připravuje "Rekonstrukce výhybek žst. Masarykovo n + TV", která sahá až ke stávajícímu přemostění Trocnovské ulice. Z výše uvedeného vyplývá, že mezi těmito stavbami zůstane cca 1000 m úseku trati momentálně bez stavebních úprav. Na další osud tohoto úseku je třeba se asi zeptat na Správě tratí Správy dopravní cesta Praha nebo na Odboru investic Divize dopravní cesty Českých drah. Je možné že tento úsek může být součástí jiné investice např. rekonstukce Negrelliho viaduktu.


Ivan Pomykáček15.5.2003 - 8:27

Odpoveď Honzovi S

Stavební úpravy na trati Č.Třebová -Praha končí přibližně nad tunelem pro pěší, tak jak to předpokládá územní rozhodnutí pro tuto stavbu. Dále se jako samostaná stavba připravuje "Rekonstrukce výhybek žst. Masarykovo n + TV", která sahá až ke stávajícímu přemostění Trocnovské ulice. Z výše uvedeného vyplývá, že mezi těmito stavbami zůstane cca 1000 m úseku trati momentálně bez stavebních úprav. Na další osud tohoto úseku je třeba se asi zeptat na Správě tratí Správy dopravní cesta Praha nebo na Odboru investic Divize dopravní cesty Českých drah. Je možné že tento úsek může být součástí jiné investice např. rekonstukce Negrelliho viaduktu.


Karel II15.5.2003 - 15:07

Teďka jsem zaslechl, že pan "ekolog" Kužvart se opět odvolal ve věci mostů u Bulhara, které jsou jakousi nultou etapou Nového spojení... tohodle člověka a jemu podobné nepodceňovat, dělají obstrukce za každou cenu (asi by rádi v centru Prahy co nejvíce autobusů a aut...)


Ivan Pomykáček16.5.2003 - 8:17

Odpověď panu Karlovi II

Jestliže "ekolog Kužvart" je synonymum pro pana JUDr.Petra Kužvarta, tak tomu bych to já osobně tak nezazlíval, (byť neznám jeho vnitřní přesvědčení) on jenom jako profesionál dělá svoji práci, tedy za peníze různých občanských sdružení pro ně vykonává právní služby včetně sepisování odvolání a dalších věcí, kterým dává potřebný právní kontext. On prostě poskytuje svoje právní služby, a myslete si o tom co chcete, on to podle mě opravdu ovládá. Pro jakou věc se tím propůjčuje a jak se s tím vyrovná to jenom čistě jeho věc, stejně tak jestli mu vadí či nevadí co si o něm kdo co myslí. Ale co by pak měli říkat obhájci u soudů, tam právníci za úplatu obhajují či zastupují potenciálně vinné s cílem dokázat právě pravý opak, byť důkazní materiál či mínění veřejnosti často bývá naprosto opačné.

Co však je zarážející, odkud získávají finanční prostředky tato sdružení pro svoji činnost! A budete se divit je to i zprostředkovaně formou státního rozpočtu pomocí různých grantů Ministerstva pro životní prostředí, takže vlastně takto Ministerstvo životního prostředí jakožto orgán statní správy bojuje pro státním zakázkám, a to i proti takovým ke kterým dá své souhlasné stanovisko. U stavby Nového spojení stejně jako u přemostění Seifertovy ulice je autorem odvolání kolektiv autorů „Ateliéru pro životní prostředí“ zejména pak jeho „dopravní odborník“ pan Ing.Klika. Tento pán, který je autorem „technické“ části odvolání „Ateliéru pro ŽP“ pracoval zároveň (za mzdu) jako poradce ministra pro životní prostředí pana Miloše Kužvarta. Dále to raději rozvádět a komentovat nebudu.

Možná by pomohlo následující, byť asi ne vždy uplatnitelné: pokud někdo proti něčemu protestuje a způsobí svou obstrukcí finanční újmu, a při zdržení různých projektů při odsouvání začátků staveb je to vždy, bude to mít i zpětný dopad. Možná by stačilo uzákonit jakousi klauzuli o kauci (tu by bylo nutno složit zároveň s podáním odvolání), která, kdy ž se námitky ukážou jako liché, propadne státu.


Tomáš Zárubazaruba.tomas@post.cz16.5.2003 - 10:53

A šlo by někde tu "technickou část" odvolání vidět? Mám dojem, že by to mohla být docela groteska. Třeba by pak nebylo úplně odvěci ho větu po větě rozebrat (=zesměšnit) a výsledek poslat novinám (podalo-li by se to jako senzace, určitě po tom novináři rádi skočí).


Karel IIkajajiri@centrum.cs16.5.2003 - 12:45

O dvou novinářích bych věděl...
To propadnutí kauce považuji za velmi dobrý nápad.


signalista16.5.2003 - 20:48

Dobrý den,je známo že Vítkovský kopec je provrtaný jako ementál,některé části jsou zmapovány, jiné nikoli, podle toho
v jaké době byl vrtán a na stupni utajení. Je představa na jaké podzemní stavby by se mohlo v průběhu prací narazit?
Pěšímu tunelu se vyhnete, jak jste uvedl, ale co bude jinde?
Jak naruší práce výzkum v laboratoři, která je součástí tunelu pro pěší a jsou tam údajně vysoce citlivé přístroje?
Děkuji za odpověď.


P.V.16.5.2003 - 22:43

Kauce by zas byla dobrým nástrojem na umlčení méně majetných, avšak skutečně poškozených jednotlivců... o současných legislativních postupech mám sice jen mlhavé a naivní ponětí, ale možná by pomohl spíše posun lhůty pro podání odvolání zpět tak, aby mohlo být vyřízeno ještě před plánovaným zahájením stavby (a samozřejmě i nutné dřívější zveřejnění stavebního záměru).


praha17.5.2003 - 16:17

jen rychloodpoved pro P.V.: Vetsina lhut v celem stavebnim radu je 3 mesicni. K zahajeni stavebnich praci kazde stavby od urciteho rozsahu je potreba 1)uzemni rozhodnuti, 2) stavebni povoleni, tj. u kazde stavby ma kazdy pul roku na to podat jekekoliv odvolani. Po podani odvolani se uzemni/stavebni rizeni zastavuje, probiha odvolaci rizeni, po jehoz zkonceni, zacina nove stavebni/uzemni rizeni s dalsi 3mesicni odvolaci lhutou. Zalezi pak na rychlosti prace stavebnich uradu, projektanta, pripadne soudu, o kolik mesicu/let kazde projednani vsech odvolani zdrzi vydani stavebniho povoleni. Nova uprava zakona,ktera snad uz plati, vylucuje z odvolacich rizeni aspon nedotcene osoby, tzn. napr. Jihocekse matky uz se nemuzou odvolavat proti stavbe D47 v Ostrave, jak se to driv stavalo: Obcanska hnuti totiz potrebovala vykazat cinnost, aby dostala prispevky od statnich instituci, tak protestovala ve velkem.


Ivan PomykáčekPOMYKACEK@sudop.cz19.5.2003 - 10:54

Odpoveď pro pány Tomáše Zárubu a Karla II

Myslím si, že ta odvolání na zesměšnění přímo nejsou, vše je napsáno tak, že pro do problému nezasvěcené se mohou zdát i logické. Celá technická část odvolání je založena na tvrzení o existenci lepšíve skutečnosti neexistijící "alternetivní variantě" Nového spojení. O to je to vše horší, protože s virtualitou lze jenom těžko polemizovat.Design CTECH.CZ ©2005