homelistao webuzúčastněné firmykontaktdiskuze horni levehistorietechnické údajeanimacevizualizaceobrdolni levyaktualityinformace stavbyharmonogramfotografievideogalerie
Diskuze
Jméno: Email: (dobrovolný)
Text:
Záznamů: 21 - 40 z 7817

«« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 » »»

Vronský30.4.2003 - 18:52

Dobrý den,
možná by bylo korektní, kdybyste namísto bezbřehého chvástání řekli i negativa. Bydlím na Žižkově v těsné blízkosti Vítkova, na Tachovském náměstí, a bydlet tu chci i nadále. Snad to není přehnaný požadavek, když chci znát přesně všechny stavby, které budou tímhle Novým spojením zničeny. Vedle toho mám k Žižkovu osobitý vztah a nicneříkající floskule, že padnou hlavně opuštěné stavby, mě neuspokojuje.
V době veřejné prezentace jsem byl jako každý slušný člověk ještě v práci. Bylo opravdu velmi prozíravé svolat schůzi na 15.00 hod.
Žádám Vás o seriózní přístup, tedy o konkrétní informaci o domech, které padnou ve jménu pokroku, rychlejší dopravy,...
Dále se chci zeptat, existuje-li také nějaká úvaha, vezmou-li nějaké domy za své neplánovaně, např. v důsledku otřesů při hloubení a ražení?


I.P.30.4.2003 - 18:52

Pro pana Vronského
Pokud moje odpovědi považujete za chvástání máte na to jistě právo, ale jenom tak mimochodem veřejná presentace, kterou pořádala Praha 3 začínala oficiálně v 17,00 fakticky asi o 10 minut později a rozcházeli jsem se něco před dvacátou hodinou po, troufám si říci, vzájemně obohacující diskusi.
Pokud se týká demolic, tak ty jsou velmi exaktně vyjmenovány územním rozhodnutím stavby, která vydal pro tuto stavbu Magistrát hlavního města Prahy odbor územního rozhodování v roce 2000 pod čj. 129481/00/OUR/DI/Š a buďte si jist, že kromě tří budov v Husitské ulici u bývalé výdejna jízdenek se výhradně jedná o drážní objekty s velké části dnes již dráhou nevyužívané. Na Tachovskén náměstí ani jeho oklí se v rámci stavby "Nového spojení" demolice nepředpokládají! Vše je žřejmé z urbanistické situace stavby.
No a konečně pokud jde o ty o ty otřesy z trhacích prací. Existuje projekt trhacích prací, který zohledňuje na matematickém modelu geologická prostředí a navrhuje způsob ražby. Tento projekt pak předpokládá i různý způsoby ražby pro dané geologické prostředí. Ražba se opak vyhodnocuje na povrhu tzv. monitoringem tj skutečné odezvy ražby na terénu při vlastním provádění stavebních prací tedy i na objektech nacházející se v blízkosti tunelu. Způsob ražby tunelu lze tedy uzpůsobovat potřebám tak, aby vliv na okolní zástavbu byl minimální nebo žádný. Na sledování monitoringem je jmenována komise, která toto vše vyhodnocuje. V komisi je investor, projektant a doda


Vronský30.4.2003 - 18:52

Dobrý den,
1. došlo zde k nepatrnému nedorozumění. Chvástáním jsem nenazýval Vaše odpovědi v této "diskuzi", nýbrž informace vypsané na těchto stránkách,
2. Informaci o tom, že prezentace projektu začíná v 15.00 hod. jsem čerpal ze stránek Prahy 3. Dál jsem to nijak neověřoval a pouze si v tichu domova zalitoval,
3. to, že se nebude pokračovat v bourání Žižkova mě jedině těší.

V zásadě proti Novému spojení nic nemám, ale od té doby, co vybourali Anděla a vystavěli tam multifunkční obchodní centrum, jsem ostražitý vůči podobným "krokům k lidem". Nejsem stavař, architekt, ani jiný odborník, jsem student VŠ. Železné konstrukce vyplněné sklem, které jsou zřejmě "vrcholem" dnešního stavitelství se mi prostě nelíbí. Pokud se podobná devastace netýká Nového spojení, jsem jedině rád.


Vronský30.4.2003 - 18:53

Ještě jednou dobrý den,
teď jsem se pro ověření podíval na stránky Prahy 3, abych se s tou 15. hodinou náhodou nemýlil, a zmýlil jsem. Máte pravdu, prezentace byla skutečně svolána na 17.00 hod. Nevím proč, ale zapamatoval jsem si 15. hod. Včera jsem tuto informaci neověřoval. Buďiž mi to ponaučením a Vám samozřejmě věnuji pokornou omluvu.


I.P.30.4.2003 - 18:53

Opět pro pana Vronského
I toto jsem psal já, ale jistě pochopíte, že pokud chci, aby se projekt prosadil, musím o něm psát v dobrém, nikoliv v negativech. Navíc si myslím, že v principu je to vše pravda, byť se může zdát maličko nadsazená, ale chápu, že může být i jiný pohled na věc. Možná by prospělo se s projketem podrobněji seznámit, pokud budete chtít, nabízím Vám na toto téma konzultaci, ne vše lze na webové stánky umístit. Na závěr bych ještě rád podotkl ještě jedno: jedná se stavbu dopravní - železniční, nikoliv stavbu administrativních budov či dokonce komplexu. Budova je v rámci stavby pouze jedna - Křenovka a ta zůstane v dnešní podobě. Pouze bude uvnitř rekostruována a nově omítnuta, aby z ní zmizely výtvory sprejerů.


Matějíček30.4.2003 - 18:53

Velice krásné a přehledné stránky. Jsem moc rád, že dáváte o takovém projektu vědět lidem. Jen tak dál.
Matějíček


Luky30.4.2003 - 18:53

Opravdu pěkné stránky. Co mi však trochu chybělo je detailnější harmonogram prací jednotlivých etap výstavby. Vzhledem k místu svého bydliště by mě zajímala hlavně dostavba mostů přes Seifertovu ulici. Zda-li se bude pokračovat hned napřesrok anebo se to "odloži" na později. Vím, že druhá etapa výstavby bude podstatně náročnější vzhledem k zahlubování Seifertovy ulici kvůli dosažení potřebné podjezdné výšky a právě proto by mě to zajímalo.
Také mi chyběl detailnější popis fotografií v galerii. Bohužel animace nemohu zhlédnut vzhledem k rychlosti připojení.
Nicméně mě těší, jakým způsobem se snažíte stavbu presentovat.
S pozdravem Luky


I.P.30.4.2003 - 18:53

Zráva pro Lukyho
Stavba přemostění Seifertovy ulice je relativně samostanou stavbou byť přes něj budou trati "Nového spojení" zaústěny do žst. Praha hl.n. a bylo pro něj vydáno společné územní rozhodnutí, neb je toto přemostění součástí celkové modernizace žst. Praha hl.n.
Stavba přemostění by měla pokračovat hned záčátkem příštího roku a dokončena by měla být do konce roku 2004. V současnosti probíhá stavební řízení a výběr zhotovitele stavby.


bh5bh5@seznam.cz30.4.2003 - 18:54

Prosím, nastavte si trochu lépe animace plánovanými tratěmi, seká mi to PC. Děkuji B.H.


Pavel30.4.2003 - 18:54

Uvítal by jsem na stránkách půdorys celé stavby.


Jirka30.4.2003 - 18:54

Také se přimlouvám za půdorys celé stavby.


I.P.30.4.2003 - 18:54

Zpráva pro Pavla a Jirku

Stránky budou doplněny o urbanistickou situaci a ortofotomapuc rád bych i s možností posunu a zvětšení jak jste zvyklí například u mapy hl.m. Prahy.


Tom30.4.2003 - 18:55

Je to moc pěkné, až na ty "pěší trasy": schody, schody, schody...
Děs, běs, hrůza. Co si mají počít invalidi, maminy s kočárkama, důchodci, nebo neřku-li cyklisti ??
Auta dostanou estakádu místo dnešní zoufalé ul. Pod plynojemem. To se při tak velké investici nedali i pěší vyřešit slušněji a pokusd možno bezbariérově ?


I.P.30.4.2003 - 18:55

Odpověď Tomovi

Dovolím si tvrdit, že s těmi schody a "nepřístupností" nám trošku křivdíte, neboť my ponecháváme co se přístupů týká vlastně stávající stav do již existujících prostor hory Vítkov, pouze status quo doplňujeme a to cyklisticko pěší trasu po stávající vítkovské trati v návaznosti na existující systém pěšin v parkové oblasti Vítkova. Tato nově zřizovaná komunikace má parametry umožňující pohyb osob se sníženou pohyblivostí i maminek s kočárky natož cyklistů, včetně napojení na stávající sít pěších cest.. Je však pravdou, že některá napojení na stávající komunikační síť vrchu Vítkov je řešena schodištěm, jedná se však pouze o doplnění hlavních tras umožňující větší variabilitu napojení. Tato „schodišťová“ napojení jsou vyvolána především konfigurací terénu a zelení Vítkova. Pokud jde o nově navrhovanou sportovně rekreační plochu na Krejcárku, tak ta je přístupná bezbariérově spirálovou rampou z nového silničního přemostění tohoto prostoru (je to vidět v obrázcích z animace) a dále nově navrhovaným silničním mostem vedle tenisových kurtů LOKO Praha. Nástupní plocha na horu Vítkov u ulice Trocnovské navazuje bezbariérově na stávající komunikaci podél „Vojenského muzea“. Schody vedoucí z tohoto prostoru je rovněž nutno brát jako doplňkové komunikační řešení.


CTECH30.4.2003 - 18:55

Galerie byla doplnena o pozadovanou ortofotomapu a urbanistickou studii - k dispozici je i 1-4x zoom


Karel II30.4.2003 - 18:55

Tak jsem si prohlédl nové mapy - paráda, jen jedna připomínka - kdyby se při zvětšení zvětšilo i okno pro mapu. Zvláště u urbanistické a 4x Zoom už to vypadá komicky...


Jirka30.4.2003 - 18:55

Dobrý den. Na územním plánu Prahy jsem si přečetl tuto informaci:"Po roce 2010 se počítá s možností vedení tramvajové trati v koridoru opuštěném v rámci výstavby tzv. Nového spojení v úseku mezi ul. Pod Krejcárkem a Churchillovým náměstím." Můžete to prosím potvrdit nebo vyvrátit, protože na vašich stránkách píšete, že by tam měla vést cyklostezka? Dík Jirka


I.P.30.4.2003 - 18:55

Odpověď Jirkovi

Nejsem autorem ani oponentem územního plánu, nicméně pokud vím tak časový horizont po roce 2010 je takzvanou nezávaznou částí, tedy nám říká co by na dané ploše mohlo býti či o čem se uvažuje, tedy s tou "možností". Dále nám stavební zákon říká, že pokud již bylo vydáno stavební nebo územní rozhodnutí na danou lokalitu či stavbu má toto rozhodnutí vyšší platnost tedy je územnímu plánu nadřazeno. Nicméně to, že tam v rámci Novém spojeni tj. cca v roce 2008 vznikne cyklostezka (dle schválené dokumentace k územnímu řízení a dle právoplatného územního rozhodnutí) ještě neznamená, že by tam např. v roce 2025 (tedy po roce 2010) skutečně tramvaj nemohla jezdit, pokud bude vůle a zájem zainteresovaných tj města, městských částí, DP atd. Snad jsem to moc nezamlžil, tak tedy: stavba Nového spojení zde vybuduje cyklostezku a má na to i oporu v platném územním rozhodnutí.


CTECH30.4.2003 - 18:55

offtopic> Rad bych Vas upozornil na existenci stranek tykajici se projektu "Tramvaj Barrandov" s diskusi na podobne tema! www.tramvaj-barrandov.cz


Brouk30.4.2003 - 18:56

:) Jak vidím, CTECH si dělá reklamu:) www.tramvaj-barrandov.cz mi ale připadá kapku neaktuální...Design CTECH.CZ ©2005